National Board of Antiquities

Personnel Directory
Puhelinluettelo

Suomeksi | På svenska | In English
Search form

In personnel directory the names are in the form of Surname, Forename – please note this when using the "Name"-field.

Search results

Found a total of 62 results. Click on the person's photo or name to see more information.

0295 33 6122
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, lehtikuva-arkisto, asiakaspalvelu
0295 33 6252
asioiden rekisteröinti, Salaman käytön tuki, tietopalvelu
0295 33 6132
Musketti, MuseumPlus, Finna, virkakortit
Ajalin, Annie (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
050 440 4733
0295 33 6255
Kuvakokoelmien aineistojen konservointi ja ennaltaehkäisevä konservointi
0295 33 6090
Museoviraston arkiston asiakaspalvelu, arkiston aineistotilaukset
0295 33 6062
Kirjastokokoelmien kuvailu ja sisällönkuvailu, kirjaston asiakaspalvelu, Museoviraston ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuvaihto
0295 33 6003
Kuvakokoelmien järjestäminen ja luettelointi, erityisesti Journalistinen kuva-arkisto JOKA
0295 33 6128
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, kokoelmat
0295 33 6166
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, konservointi
0295 33 6103
Kuvapalvelut, Digitointi, Kuvakokoelmat.fi, Luettelointi, Kuvailutiedot, Asiakaspalvelu, Tietopalvelu, Historian kuvakokoelmat, Kaitafilmit, Kehittämistehtävät, Tekijänoikeudet, Käyttöoikeudet, Oikeuksien hallinta
0295 33 6005
Arkisto- ja tietopalveluiden johtaminen; kokoelmat; arkisto; kirjasto; tiedonhallinta; arkeologiset kenttätyöt
0295 33 6121
Museoviraston asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen, asiantuntijatehtävät, sähköinen asianhallinta, Salama-pääkäyttäjä, Salaman käytön tuki, kirjaamotoiminnan koordinointi
0295 33 6083
Museoviraston asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen, asiantuntijatehtävät, tietosuoja-asiat. Museoviraston arkisto: arkiston projektipäällikkö, arkiston tietopalvelun koordinointi, arkistosiirrot.
0295 33 6051
Osaston johtaminen
0295 50 5660
Valtorin tukihenkilö
0295 33 6125
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, lehtikuvat, toimintojen suunnittelu, kokoelmapolitiikka, sisällöntuotanto, näyttelyt
0295 33 6127
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, lehtikuva-arkisto, Kuvakokoelmat, asiakaspalvelu, tilaukset, lehtikuvat, valokuvat; pressfotografiskt arkiv, press fotografi, kundtjänst; Finnish Press Photo Archive, journalistic press photo archives, customer service
0295 33 6126
Valokuvaus, kuvankäsittely
0295 33 6073
asiakaspalvelu, kansatieteen kuvakokoelma
0295 33 6151
0295 33 6142
050 527 4912
0295 33 6318
kokoelmien valokuvaus ja reprovalokuvaus, kuvankäsittely
0295 33 6060
kirjaston asiakas- ja tietopalvelu
0295 33 6075
050 476 1780
studio- ja dokumentointivalokuvaus, reprovalokuvaus ja kuvankäsittely
0295 33 6081
Yksikön päällikön tehtävät, kirjasto, arkisto, viraston asiakirjahallinto, arkeologiset esinekokoelmat (yli 100 vuotta vanhat maasta löytyneet esineet), muinaisesineiden lunastukset, arkeologisten kokoelmien kokoelmaneuvonta.
0295 33 6100
Kuvakokoelmat, Kuva-arkisto, Asiakaspalvelu, Tietopalvelu, Kuvatilaukset, Kuvapalvelut, Aineistotilaukset, Historian kuvakokoelma, Kansatieteen kuvakokoelma, Rakennushistorian kuvakokoelma
0295 33 6004
Kuvakokoelmien järjestäminen ja luettelointi
0295 33 6061
löytöjen numerointi, näyttelypakkaaminen
0295 33 6283
Arkeologiset tilaustutkimukset
0295 33 6065
Kirjallisuuden hankinta, elektroniset lehdet, e-kirjat, kirjaston asiakaspalvelu
0295 33 6120
Arkeologiset tilaustutkimukset
0295 33 6124
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, lehtikuva-arkisto, lehtikuvaajat, lehtikuvat, kuvajournalismi, kuvakokoelmat; pressfotografiskt arkiv, press fotografi; Finnish Press Photo Archive, journalistic press photo archives, press photographer, photojournalism
0295 33 6382
yksikön päällikkö, kokoelmahankinnat, suurasiakkaat, Journalistinen kuva-arkisto JOKA
Maltzeff, Joanna (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6145
Otavamedian kokoelman inventointi, haltuunotto ja luettelointi, Journalistinen kuva-arkisto JOKA
0295 33 6261
Koekaivausryhmän arkeologiset kenttätyöt
0295 33 6088
0295 33 6080
Asiakirjojen rekisteröinti, diariointi, arkistointi
050 517 2985
0295 33 6454
Salomo Wuorion piirustusarkiston luettelointi
0295 33 6318
Koekaivausryhmän kenttä- ja jälkityöt Alanumero 6137 Virtuaalinumero 0295336137 Puhelinnumero 0504782971
0295 33 6201
Yksikön päällikön tehtävät, arkeologisten kenttätöiden organisointi, koekaivausryhmä ja tilaustutkimukset
0469212422
0295 33 6111
0295 50 5594
050 307 4582
Valtorin tukihenkilö
0295 33 6204
Koekaivausryhmän arkeologiset kenttätyöt
Oasmaa, Tiina (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6403
Jaakko Julkusen kokoelman digitointi, Patricia Seppälän säätiön apurahaprojekti.
0295 33 6136
Musketti, Finna, Suomen Museot Online, virkakortit
0295 33 6102
kansatieteen kuvakokoelma, suomalais-ugrilainen kuvakokoelma, yleisetnografinen kuvakokoelma, rakennushistorian kuvakokoelma, kuvalainat
Patrikainen, Mikko (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6322
Kuvakokoelmien aineistojen reprovalokuvaus ja kuvankäsittely, asiakaspalvelussa avustaminen
Pulkkinen, Janne (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6308
Digitaalinen pitkäaikaissäilytys (PAS-projekti)
0295 33 6149
Arkeologiset kokoelmat, metallinilmaisinlöytöihin liittyvät asiat, löytöjen vastaanotto ja luettelointi.
0295 33 6104
Asiakaspalvelu
050 534 5759
Arkeologiset kenttätyöprojektit
0295 33 6099
SuALT-projekti. Arkeologiset kokoelmat.
0295 33 6253
Tiedonhallintayksikön päällikön tehtävät 31.12.2020 asti
0295 33 6205
arkeologiset tilaustutkimukset
0295 33 6130
CultureLabs-projektin suunnittelutyöt, osallistavat menetelmät
0295 33 6278
0295 33 6080
asioiden rekisteröinti, arkistointi, Salaman käytön tuki
050 534 9688
Arkeologiset kenttätyöprojektit
0295 33 6108
Paperikonservointi, kuvakokoelmat
050 313 9589
0295 33 6141
Kuvakokoelmien aineistojen konservointi ja ennaltaehkäisevä konservointi
0295 33 6115
Rakennetun kulttuuriympäristön valokuvadokumentointi, arkkitehtuuri- ja interiöörikuvaus, näyttely- ja tapahtumadokumentointi, nykyajan ilmiöiden kuvallinen tallennus
0295 33 6211
Arkeologiset kokoelmat ja aineistot
0295 33 6506
Arkeologiset kaivaukset, inventointi, dokumentointi