Museiverket

Registret för personal
Puhelinluettelo

Suomeksi | På svenska | In English
Sök blankett

I registret för personal namn har formen Efternamn, Förenamn – observera när du söker i "Namn"-fält.

Sökresultat

Totalt 79 träffar. Klicka på personens foto eller namn för att få mer information.

0295 33 6122
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, lehtikuva-arkisto, asiakaspalvelu
asioiden rekisteröinti, Salaman käytön tuki, tietopalvelu
0295 33 6132
Musketti
0295 33 6090
Museoviraston arkiston asiakaspalvelu, arkiston aineistotilaukset
0295 33 6062
Kirjastokokoelmien kuvailu ja sisällönkuvailu, kirjaston asiakaspalvelu, tiedonhaun opetus, Museoviraston ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuvaihto
0295 33 6269
Kuvien digitointi ja kuvankäsittely, asiakaspalvelussa avustaminen
0295 33 6128
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, kokoelmat
0295 33 6080
0295 33 6085
asioiden rekisteröinti, arkistointi, Salaman käytön tuki
Arkeologiset tilaustutkimukset
0295 33 6074
Kuvakokoelmien aineistojen konservointi, Journalistinen kuva-arkisto JOKA, kokoelman haltuunottoprojekti
0295 33 6103
Kuvapalvelut, Digitointi, Kuvakokoelmat.fi, Luettelointi, Kuvailutiedot, Asiakaspalvelu, Tietopalvelu, Historian kuvakokoelmat, Kaitafilmit, Kehittämistehtävät, Tekijänoikeudet, Käyttöoikeudet, Oikeuksien hallinta
Halme, Heini (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6146
kuvallisen aineiston (valokuvat, negatiivit ja paperiaineisto) konservointiin liittyvät tehtävät
0295 33 6095
Museoviraston asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen, asiantuntijatehtävät, rekisteröinti, Salama-asianhallintajärjestelmän käytön tuki
Haverinen, Hanna (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6094
harjoittelijan tehtävät arkeologisissa kokoelmissa
0295 33 6083
Museoviraston asiakirjahallinnan suunnittelu ja kehittäminen, asiantuntijatehtävät, tietosuoja-asiat. Museoviraston arkisto: arkiston projektipäällikkö, arkiston tietopalvelun koordinointi, arkistosiirrot.
0295 33 6051
Osaston johtaminen
0295 33 6125
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, lehtikuvat, toimintojen suunnittelu, kokoelmapolitiikka, sisällöntuotanto, näyttelyt
0295 33 6270
0295 33 6127
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, lehtikuva-arkisto, Kuvakokoelmat, asiakaspalvelu, tilaukset, lehtikuvat, valokuvat; pressfotografiskt arkiv, press fotografi, kundtjänst; Finnish Press Photo Archive, journalistic press photo archives, customer service
0295 33 6126
Valokuvaus, kuvankäsittely
0295 33 6082
Arkeologiset kokoelmat, järjestäminen ja ylläpito. Arkeologisten löytöjen numerointi.
0295 33 6073
asiakaspalvelu, kansatieteen kuvakokoelma
0295 50 5832
Valtorin perustietotekniikkatehtävät, atk-tuki/lähituki, tietoliikenne, puhelimet
Karila, Elina (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6071
Kuvakokoelmien kokoelmaluetteloiden digitointi
0295 33 6123
Paperikonservointi, lehtikuvakokoelmat Journalistinen kuva-arkisto JOKA
0295 33 6142
0295 33 6060
kirjaston asiakas- ja tietopalvelu
Kosonen, Sannu (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6384
kuvakokoelmien luettelointi
0295 33 6081
Yksikön päällikön tehtävät, kirjasto, arkisto, viraston asiakirjahallinto, arkeologiset kokoelmat, muinaisesineiden lunastukset, arkeologisten kokoelmien kokoelmaneuvonta
Kunnas-Pusa, Liisa (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Rekisteritietojen päivitys (arkeologisia kohteita koskevat kuva-aineistot)
Kuvaja, Tiina (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Oulussa toteutettavat tilaustutkimukset
0295 33 6100
Kuvakokoelmat, Kuva-arkisto, Asiakaspalvelu, Tietopalvelu, Kuvatilaukset, Kuvapalvelut, Aineistotilaukset, Historian kuvakokoelma, Kansatieteen kuvakokoelma, Rakennushistorian kuvakokoelma
0295 33 6067
kirjaston asiakaspalvelu, kirjaston tehtävät
0295 33 6119
Arkeologiset tilaustutkimukset
0295 33 6283
Arkeologiset kenttätyöt, määräaikaiset projektit
045 217 5458
0295 33 6368
arkiston digitointiprojekti
0295 33 6065
Kirjallisuuden hankinta (kirja- ja lehtitilaukset), elektroniset lehdet, e-kirjat, kirjaston asiakaspalvelu
Arkeologiset tilaustutkimukset
0295 33 6124
Journalistinen kuva-arkisto JOKA, lehtikuva-arkisto, lehtikuvaajat, lehtikuvat, kuvajournalismi, kuvakokoelmat; pressfotografiskt arkiv, press fotografi; Finnish Press Photo Archive, journalistic press photo archives, press photographer, photojournalism
0295 33 6291
Rakennusperintörekisterin kehittämistehtävät
0295 33 6382
yksikön päällikkö, kokoelmahankinnat, suurasiakkaat, Journalistinen kuva-arkisto JOKA
Maltzeff, Joanna (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6078
kuvien luettelointi ja kokoelmaselvitys, Journalistinen kuva-arkisto JOKA, digitointiprojekti 2017
Miikkulainen, Jani (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6301
Meritietoportaalin kuvien digitointi
0295 33 6261
Yksikön päällikön tehtävät 14.5.-9.9.2018 Arkeologiset kenttätutkimukset, kaivaukset, inventoinnit, valvonnat, tutkimusprojektit
0295 33 6088
0295 33 6080
Asiakirjojen rekisteröinti, diariointi, arkistointi
0295 33 6133
ict-hankinnat, verkkosivut, intranet, henkilöhakemisto, muut toimialariippumattomat ict-tehtävät, tiedonhallinta
0295 50 4257
050 512 3974
Valtorin tukihenkilö. Ei istu vakituisesti Museoviraston tiloissa.
0295 33 6204
Koekaivausryhmän arkeologiset kenttätyöt
0295 33 6136
Musketti, Finna, Suomen Museot Online, virkakortit
0295 33 6102
kansatieteen kuvakokoelma, suomalais-ugrilainen kuvakokoelma, yleisetnografinen kuvakokoelma, rakennushistorian kuvakokoelma, kuvalainat
0295 33 62222
asiakaspalvelu, Kuvakokoelmat
0295 33 6064
arkeologiset kenttätyöt, koekaivausryhmä
0295 33 6092
Arkeologisten esinekokoelmien hoito
0295 33 6149
Arkeologiset kokoelmat, metallinilmaisinlöytöihin liittyvät asiat, löytöjen vastaanotto ja luettelointi.
Koekaivausryhmän kenttätyöt
0295 33 6086
kuvankäsittely
0295 33 6096
Digitointi
0295 33 6104
Asiakaspalvelu
Rintee, Anna-Maija (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6075
asioiden rekisteröinti, arkistointi, Salaman käytön tuki
Arkeologiset tilaustutkimukset
0295 33 6099
SuALT-projekti. Arkeologiset kokoelmat.
Avustaminen arkeologisten tilaustutkimusten toteuttamisessa
0295 33 6253
paikkatietoaineistot, paikkatietopalvelut, kulttuuriympäristön tietojärjestelmä
0295 33 6205
arkeologiset kenttätyöt
0295 33 6130
CultureLabs-projektin suunnittelutyöt, osallistavat menetelmät
0295 33 6278
0295 33 6080
asioiden rekisteröinti, arkistointi, Salaman käytön tuki
Arkeologiset tilaustutkimukset
Tanska, Terhi (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Arkeologiset tilaustutkimukset
0295 33 6108
Paperikonservointi, kuvakokoelmat
0295 33 6115
Valokuvadokumentointi, valokuva-aineistot ja -palvelut
Turpeinen, Silja (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6072
kokoelmien järjestäminen ja luettelointi, viestintä, Journalistinen kuva-arkisto JOKA
040 089 1829
0295 33 6203
Koekaivausryhmän vetäjän tehtävät
Veivo, Luukas (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6505
Päätearkistotehtävät
0295 33 6211
Arkeologiset kokoelmat ja aineistot
0295 33 6150
Arkeologiset kenttätyöt ja jälkityöt lähinnä koekaivausryhmässä
0295 33 6506
Arkeologiset kaivaukset, inventointi, dokumentointi