Museovirasto

Henkilöt
Puhelinluettelo

Suomeksi | På svenska | In English
Hakulomake

Henkilöhakemistossa nimet ovat muodossa Sukunimi, Etunimi - huomioithan tämän hakiessasi "Nimi"-kentästä. Lisäksi kun haet puhelinnumerolla, niin syötä puhelinnumero välilyönteineen tai käytä vain alanumeroa (4 viimeistä numeroa).

Hakutulokset

Yhteensä 123 hakutulosta. Klikkaa henkilön valokuvaa tai nimeä nähdäksesi tarkemmat tiedot.

Kansallisaarteen etsintä -kampanjan konttikiertueen tuottaminen
0295 33 6486
Suomen merimuseo, museopedagogiikka, tiedotus, merihistoria
0295 33 6414
Tekstiilikonservointi, kansatieteelliset kokoelmat
0295 33 6474
Kansallismuseo, Kansallismuseon avoinnapito, kohdepalvelut, esimies
0295 33 6461
Näyttelyiden ylläpitohuolto, esinelogistiikka ja varastohallinta
Näyttelyvalvonta, asiakaspalvelu.
0295 33 6131
Suomen kansallismuseon johtaminen
asiakaspalvelutehtävät, kokoelmahallinnon avustavat tehtävät, museomestareiden avustavat tehtävät.
0295 33 6453
Ulkoinen ja sisäinen viestintä, mediaviestintä, sidosryhmäviestintä, sosiaalisen median hallinta
0295 33 6097
Esinekonservointi, näyttelyiden valmistukseen osallistuminen
0295 33 6519
0295 33 6520
0295 33 6139
Konservointiyksikön päällikkö
0295 33 6358
Museokaupat, vuokrattavat juhla- ja kokoustilat, palvelumyynnin markkinointi ja viestintä.
0295 33 6398
Rahakammion kokoelmat (rahakammion asiakaspalvelu ja esinelahjoitukset)
040 719 8785
0295 33 6498
Av-mestari (Museomestarin) tehtävänä on vastata Kansallismuseon yleisö- ja kokouspalveluiden asiakkaille annettavasta av-, atk-tuesta sekä osallistuminen erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja tuotantoon.
0295 33 6409
Taidekonservointi, maalaukset, veistokset
0295 33 6383
Pukineet, tekstiilit, korut, lelut, maastavienti (historian kokoelmat)
0295 33 6475
Kansallismuseon perusnäyttelyn uudistus 2016-2018
0295 33 6390
Historian esinekokoelmat, luettelointi, esinelainat
0295 33 6385
Kansatieteelliset esinekokoelmat, TAKO -verkoston sihteeri.
0295 33 6413
Tekstiilikonservointi
0295 33 6386
0295 33 6342
Kansallismuseon markkinoinnin johtaminen.
0295 33 6487
Museojäänmurtaja Tarmon telakointiprojektiin liittyvät kokoelmatyöt, mm. kokoelmien luettelointi
Asiakaspalvelu
0295 33 6438
esinelogistiikka, kuljetukset, Kansallismuseon virka-autojen huollot, kokoelmien säilytystilojen hoito.
0295 33 6352
Id, Essi (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Hämeen linnan lasten satukierroksen kehittäminen\r\nLinnan lasten- ja perhetapahtumien ideointi ja suunnittelu\r\nLinnan asiakaspalvelutehtävät
0295 33 6433
suomalais-ugrilainen kokoelma
0295 33 6346
Olavinlinnan avoinnapito-ja yleisötoiminta,kiinteistöhoidon koordinointi
045 874 7127
0295 33 6362
Näyttelyt
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6392
Takautuva luettelointi, historiallisten kokoelmien asiakaspalvelu ja käsikirjasto, historiallisten kokoelmien esineliikenne mukaan lukien historialliset kaivauslöydöt v:teen 2010, historiallisten kokoelmien esinekuvat, perusneuvonta maastavientiasioiss
(03) 616 6376
0295 33 6367
Hämeen linnan ilta ja viikonlopputilaisuuksien järjestely ja hoito.Kiinteistönhoitajen lomien ja vapaapäivien tuuraus.
0295 33 6415
Tekstiilikonservointi, yleisetnografiset kokoelmat, suomalaisugrilaiset kokoelmat
0295 33 6420
Maalöytöjen konservointi
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu.
Tarmon telakointiprojektiin liittyvä esineistön arviointi, kuntokartoitukset ja tekstiilikonservointi.
0295 33 6388
Kansatieteelliset esinekokoelmat ja niitä koskevat esinelahjoitukset, kulttuuriesineiden maastavienti ja maastavientiasioita koskeva kansainvälinen yhteistyö
0295 33 6463
Näyttelyt
Kemppinen, Anna (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Kokoelmien digitoinnissa avustaminen
0295 33 6437
Museomestarin työtehtävät; näyttelyjen rakennus/ylläpito ja purku, esinepakkaus ja esinelogistiikka, varastojen hoito ja sijaistus, yleisötapahtumien järjestely
0295 33 6419
Kokoelmakeskuksen museoesineiden siirtoihin ja varastoimiseen liittyvät tehtävät.
0295 33 6932
0295 33 6347
Hämeen linnan avoinnapito- ja yleisötoiminta
0295 33 6412
Maalöytöjen konservointi
0295 33 6485
Suomen merimuseon kokoelmat, meriarkeologisen esineistön konservointi
0295 33 6372
Museon pappilarakennuksen tyhjennys. Staffpointin palkkalistoilla.
0295 33 6464
Kansallismuseon yleisötyö: pedagogiikka/ museo-opetus ja tapahtumat.
0295 33 6457
Näyttelyvalvonnan ohjaus,lippukassa,ryhmäkäynnistä ilmoittaminen (ilman opastusta), opiskelijaryhmien nimilistat,laskutustietojen ilmoittaminen opastusta varten
0295 33 6436
Työpajat
0295 33 6431
Kokoelmat-osaston johtaminen, kehittäminen, Kansallismuseon kokoelmat, Kulttuurien museo
0295 33 6488
Suomen merimuseon kokoelmat. Esinelahjoitukset ja ostotarjoukset. Esinelainat.
0295 33 6018
Muutto projekti
0295 33 6381
historian kokoelmat, esinelahjoitukset ja ostotarjoukset (historian kokoelmat keskiajalta nykypäivään), maastavientiluvat
Kuusela, Tuomo (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
0295 33 6489
taloushallintoon liittyvät tehtävät, toimisto- ja sihteerintehtävät, tietokeskus Vellamon asiakaspalvelu
044 529 2635
0295 33 6479
Siivoustyö, näyttelyvalvonta
0295 33 6403
Paperikonservointi, harjoittelija
0295 33 6395
ennaltaehkäisevä konservointi Museoviraston keskusvarastossa, keskusvaraston asiakaspalvelu
0295 33 6490
Suomen merimuseon kokoelmat: esinekonservointi, kokoelmanhallinta, näyttelyt
0295 33 6434
Yleisetnografiset kokoelmat, esinelahjoitukset, näyttelyt, Kulttuurien museon kirjasto ja arkisto
Näyttelynvalvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6452
0295 33 6371
Ulkomuseon pappilan tyhjennys. Staffpointin palkkalistoilla.
045 353 1411
Kansallismuseon yleisötyö
0295 33 6009
Yleisötyö, tapahtumat, museopedagogiikka
0295 33 6344
Hämeen linna, Olavinlinna, Louhisaari, esimies, kohdepalvelut, avoinnapito.
Mejias-Ojajärvi, Iliana (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Rahakammion venäjänkielisen aineiston digitointi
0295 33 6481
Suomen kansallismuseon museopalvelut-osaston ja Suomen merimuseon johto, Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States
0295 33 6359
Asiakaspalvelu, opastus, avoinnapito
Näyttelysuunnittelu
0295 33 6905
0295 33 6450
Kokous- ja juhlatilat, kokouspalvelut, auditorion varaukset, palvelumyynti.
0295 33 6456
0295 33 6456
näyttelyiden purku ja rakentaminen, museomestarin tehtävät
Vellamon ja Suomen merimuseon markkinointi ja asiakaspalvelu.
0295 33 6491
AV- suunnittelu ja tekniikka,valaistus
0295 33 6400
Paperikonservointi
040 487 1737
0295 33 6460
Museomestareiden töiden organisointi. Näyttelyiden tekninen suunnittelu, rakentaminen, esineliikenne ja -turvallisuus
0295 33 6480
0295 33 6942
0295 33 6345
Olavinlinnan tapahtumat ja opastukset
0295 33 6343
Kansallismuseon esinekokoelmien muuttojen koordinointi Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle.
0295 33 6469
0295 33 6465
Museokauppa, Museoviraston julkaisumyynti
0295 33 6492
museolaiva, museovene, kokoelma, veneenrakennus, puuveneet, veneet, laivat
0295 33 6418
0295 33 6192
Keskusvaraston varastointiin liittyvät tehtävät.
0295 33 6502
Museoviraston keskusvaraston toiminnan johtaminen ja kehittäminen.
0295 33 6503
0295 33 6366
Uusi esihistorianäyttely.
0295 33 6493
Näyttelyiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, museoveneet
0295 33 6468
Kansallismuseon vahtimestari, posti,, kuljetukset,
0295 33 6373
Opastusvaraukset, tilavuokraukset, opastus, asiakaspalvelu, avoinnapito.
0295 33 6407
Huonekalujen, ja puuesineiden, konservointi
045 340 8898
0295 33 6423
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6441
Asiakaspalvelu
0295 33 6401
Kansallismuseon kokoelmakeskus yksikön toiminnan johtaminen
0295 33 6901
Lippukassa, museokauppa
Museoalusten kausityöt ja huollot, näyttelynrakennustyöt, jm Tarmon kansityöt sekä tarvittaessa avoinnapidon valvontaan osallistuminen.
0295 33 6466
Kansallismuseon opastusvaraukset, opastukset, kierrokset, asiakaspalautteet, lippu, sosiaalinen media, some, Instagram
0295 33 6497
0295 33 6482
0295 33 6399
Kansatieteelliset esinekokoelmat
0295 33 6394
Kokoelmat- ja tutkimusyksikön esimies
0295 33 6374
Seurasaaren ulkomuseo, Hvitträsk, Tamminiemi, esimies, kohdepalvelut, museoiden avoinnapito, museoiden kävijäpalvelut
0295 33 6268
0295 33 6356
Tarmon telakointiprojekti: mm. Tarmon kokoelmien konservointi ja luettelointi.
0295 33 6494
Suomen merimuseon näyttelyt
0295 33 6365
Opastus ja museon avoinnapitotehtävät
0295 33 6417
Kokoelmien esilleotto ja käsittely tutkimus-, lainaus- ja näyttelykäyttöön. Kokoelmien muuton valmistelu.
Uhomhoabhi, Fredrick (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu, harjoittelija.
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6360
Hämeen linnan yleisötyö, tapahtumat, museopedagogiikka, opasvaraukset
0295 33 6432
Yleisetnografiset kokoelmat, Aasia, näyttelyt, tutkimus, Kulttuurien museon tiedotus- ja opetusasioiden yhteyshenkilö
0295 33 6476
Kansallismuseon museomestari, näyttelyiden tekeminen, rakentaminen, yleisötapahtumien järjestely,esineliikenne.
0295 33 6341
Museomestarien avustaminen Suomen merimuseolla. Mm. näyttelyrakenteiden valmistus ja pystytys, veneiden kausihuollot ja varustelu.
0295 33 6188
Museomestarin työtehtävät
Wallenius, Jesper (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Esihistorian näyttely/ Hanna Forssellin alaisena.