National Board of Antiquities

Personnel Directory
Puhelinluettelo

Suomeksi | På svenska | In English
Search form

In personnel directory the names are in the form of Surname, Forename – please note this when using the "Name"-field.

Search results

Found a total of 167 results. Click on the person's photo or name to see more information.

0295 33 6486
Suomen merimuseo, Ruotsinsalmi-näyttely, merihistoria, yleisötyö
0295 33 6059
Kansallismuseo Tapahtumat ja Tapahtumatuotanto
0295 33 6971
0295 33 6066
Louhisaaren avoinnapitotehtävät
0295 33 6414
Tekstiilikonservointi, kansatieteelliset kokoelmat
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6932
0295 33 6158
Hämeen linnan ja Vankilan avoinnapito
0295 33 6199
Hahtiperän hylyn konservointiprojekti
Kansallismuseon asiakastilaisuuksien ja tapahtumien av-toteutus ja tuki, freelancer.
0295 33 6131
Suomen kansallismuseon johtaminen
0295 33 6150
Maalöytöjen ja kulttuurihistoriallisten esineiden konservointi
0295 33 6046
Maalöytöjen luettelointi MuseumPlus -kokoelmanhallintaohjelmaan. Muut kokoelmien hoitoon ja hallintaan liittyvät tehtävät.
0295 33 6097
Esinekonservointi, näyttelyiden valmistukseen osallistuminen
0295 33 6139
Konservointiyksikön päällikkö
0295 33 6398
Rahakammion kokoelmasta vastaava intendentti
Museoalusten (Tarmo ja Kemi) avoinnapito ja opastus.
Yleisötyö ja tapahtumat -yksikön työhön osallistuminen, mm. Uusi Kansallinen -osallisuustyö, tapahtumaviestintä.
050 370 3540
02095336095
Näyttelytuottajan tehtäviin kuuluu näyttelyprojektien ideointi, suunnittelu, projektinhallinta, aikataulutus ja toteutus, näyttelyiden projektipäällikkönä toimiminen. Näyttelytuottaja tekee tarvittavia hankintoja ja valmistelee kilpailutuksia. N�
0295 33 6409
Taidekonservointi
045 113 5615
0295 33 6089
Kokoelmien siirto -projektin tehtävät; esineiden käsittely, kuvaaminen, viivakoodistus ja hyllytys.
0295 33 6383
Pukineet, tekstiilit, korut, lelut, maastavienti (historian kokoelmat)
Fodor, Gergely (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
Asiakaspalvelu ja näyttelynvalvonta. Harjoittelija.
0295 33 6475
Suomen kansallismuseon kaikkien kohteiden yleisötyö ja tapahtumat, Suomen kansallismuseon yleisösuhde, Uusi kansallinen 2026 -toimintamallin johtaminen, digitaaliset palvelut ja kokemukset.
0295 33 6390
Historian esinekokoelmat, luettelointi, esinelainat
0295 33 6174
Kansatieteelliset kokoelmat, musiikkikokoelma, KAM-kuvailuyhteistyö ja metatieto, digitaalisuus
050 599 7619
0295 33 6058
ulkomuseon tapahtumat, toimistotehtävät
Näyttelymestarin tehtävänä on osallistua Suomen kansallismuseon museoissa perus- ja vaihtuvien näyttelyiden rakentamiseen ja purkuun ja vastata teknisestä toteutuksesta osana tiimiä ja projektityöryhmissä.
050 473 8296
0295 33 6296
Näyttelyiden pystytys ja purkaminen kaikissa Kansallismuseon kohteissa sekä muut näyttelymestareiden töihin kuuluvat tehtävät (esim. laitehuolto, varastointiasiat jne.).
Opastaminen ja asiakaspalvelu.
050 473 8283
0295 33 6183
Huonekalukonservaattorin tehtävät
Museokaupanhoito ja asiakaspalvelu. Toimii myös Kuvakokoelmat yksikössä JOKA-kuvalehti luettelointiin liittyen Patricia Seppälän säätiön apurahalla.
0295 33 6538
ulkomuseon näyttelytilojen siivous, tekstiilihuolto
0295 33 6389
Luettelointi, kansatieteen kokoelmat, esinekokoelmien siirtoprojekti
0295 33 6079
ulkomuseon museokauppa, myyntityö, tilitykset
0295 33 6438
Esine- ja tavarakuljetukset, virka-autojen ylläpito, museomestarin tehtävät.
050 343 9189
0295 33 6063
Ulkomuseon vahtimestarin tehtävät
0295 33 6391
Olavinlinnan avoinnapitotehtävät
0295 33 6302
Arkeologisten maalöytöjen konservointi
050 479 3162
0295 33 6262
Esinelogistiikkaan liittyvät tehtävät ja tekniset ratkaisut, sekä muut kohteeseen kuuluvat museomestarin tehtävät.
050 471 7748
0295 33 6148
Konservaattorin tehtävät Kokoelmien siirto -projektissa, muut kokoelmien hoitoon liittyvät tehtävät ja pitkäaikaissäilytyksen organisointi sekä omien, että asiakkaiden kokoelmien osalta.
050 358 7815
0295 33 6294
Kokoelmien siirto -projektissa konservaattorin tehtävät.
Näyttelyiden valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6433
suomalais-ugrilainen kokoelma
050 303 7533
0295 33 6233
Konservaattorina osallistuminen kokoelmien siirtoprojektiin.
0295 33 6346
Olavinlinnan avoinnapito-ja yleisötoiminta,kiinteistönhoidon koordinointi.
Langinkoski
0295 33 6362
Näyttelyt
0295 33 6392
Takautuva luettelointi, historiallisten kokoelmien asiakaspalvelu ja käsikirjasto, historiallisten kokoelmien esineliikenne mukaan lukien historialliset kaivauslöydöt v:teen 2010, historiallisten kokoelmien esinekuvat, perusneuvonta maastavientiasioiss
0295 33 6173
050 562 8473
Kansallismuseon esitystekninen infrastruktuuri ja kaluston ajantasaisuus ja hankinnat; näyttelyiden, tapahtumien ja tilaisuuksien tekninen suunnittelutuki ja toteutus; tekniset kumppanuudet; asiakastilaisuudet.
0295 33 6480
Suomen merimuseon ja Langinkosken kohdepalvelut, museoalusten avoinnapito, yhteyshenkilö Merikeskus \r\nVellamon asiakaspalvelu, Trafiikki ry, Itämeren maiden merimuseoiden verkosto
0295 33 6134
050 577 0134
Konservaattorina osallistuminen kokoelmien siirtoprojektiin.
Museoalusten (Tarmo ja Kemi) avoinnapito ja opastus.
0295 33 6388
Kansatieteelliset esinekokoelmat ja niitä koskevat esinelahjoitukset, kulttuuriesineiden maastavienti ja maastavientiasioita koskeva kansainvälinen yhteistyö
0295 33 6463
Näyttelyt
Museoalusten (Tarmo ja Kemi) avoinnapito ja opastus.
0295 33 6932
0295 33 6347
Hämeen linnan ja Vankilan avoinnapito- ja yleisötoiminta
Asiakaspalvelu näyttelyissä, opastaminen.
0295 33 6421
Historian maalöytöjen siirtoprojekti, röntgenkuvaus (erityisesti maalöydöt ja metalliesineet)
358401286464
0295 33 6464
Kansallismuseon pedagogiikka eli opetukseen liittyvät työt sekä muu yleisötyö.
Opastus, näyttelyjen valvonta, asiakaspalvelu
0295 33 6282
Asiakasneuvonta ja -palaute, löytötavarakyselyt Kansallismuseo-kohteessa. Customer info and feedback, Lost & found at the National Museum.
050 414 1258
0295 33 6157
Kokoelmien siirtoprojektiin osallistuminen museomestarina
Museoalusten avoinnapito ja opastus.
0295 33 6271
Asiakaspalvelu lipunmyynnissä ja näyttelyissä.
0295 33 6225
Asiakastilaisuuksien ja -tapahtumien toteutus. Museokokoelmat ja muu esineliikenne. Sisäisen postin logistiikka. Kansallismuseon kohteiden näyttelyiden purkaminen ja rakentaminen.
0295 33 6488
Suomen merimuseon kokoelmat. Esinelahjoitukset ja ostotarjoukset. Esinelainat.
0295 33 6381
historian kokoelmat, esinelahjoitukset ja ostotarjoukset (historian kokoelmat keskiajalta nykypäivään), maastavientiluvat
0295 33 6489
Merimuseon kohdepalvelujen ja yleisötyön tukitehtävät (ml. Vellamon Kulttuuritila Ruuma), talous-ja henkilöstöhallinnon tehtävät (Vellamon ALV-yhtymä). Langinkosken keisarillinen kalastusmaja.
0295 33 6068
050 478 7568
Kokoelmien siirto -projektin tehtävät keskusvarastolla.
050 476 0633
0295 33 6003
Museomestarin tehtävät Suomen merimuseon vene- ja laivakokoelmien hoitoon ja Kemin avaamiseen liittyen sekä esinekokoelmien parissa.
0295 33 6490
Kokoelmien siirtoprojektiin osallistuminen konservaattorina
0295 33 6159
Kokoelmien siirtoprojektiin osallistuminen konservaattorina
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6530
Huonekalukonservaattorin tehtävät Kokoelmien siirto -projektissa. Esineiden puhdistus ja pakkaaminen pitkäaikaissäilytykseen.
Asiakaspalvelu lipunmyynnissä ja näyttelyissä.
0295 33 6093
Asiakaspalvelu ja näyttelyvalvonta, avustavat kokoelmatyöt, avustavat näyttelyihin liittyvät tehtävät sekä kuljetukset.
0295 33 6466
Kansallismuseon oppaiden yhteyshenkilö, opastusten koordinointi, näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6123
Langinkoski
050 438 7573
0295 33 6237
Vankilakokoelman luettelointi ja digitointi
050 465 2737
0295 33 6037
Kansallismuseon liiketoiminnan konseptointi, yrityskumppanuudet, ansaintamallit, uudet yhteistyömuodot
0295 33 6238
050 412 4597
Kansallismuseo-yksikön päällikkö, museon palveluiden johtaminen ja kehittäminen, mm. asiakaspalvelu, avoinnapito, opastuspalvelut. Head of museum services and customer experience in the National Museum of Finland.
050 463 5891
0295 33 6091
Osallistuu Suomen kansallismuseon perus- ja vaihtuvien näyttelyiden rakentamiseen, ripustamiseen, ylläpitoon ja purkuun sekä tekniseen suunnitteluun museoalan vaatimusten mukaisesti. vastaa näyttelymestareiden tehtävien koordinoinnista ja työnjaosta
Olavinlinnan yleisötyöhön ja avoinnapitoon liittyvät työtehtävät.
0295 33 6344
Hämeen linna, Olavinlinna, Louhisaari, Vankilamuseo, esimies, kohdepalvelut, avoinnapito.
0295 33 6387
Näyttelyiden sisällöntuotannon avustavat tehtävät.
0295 33 6481
Ylijohtajan sijainen, SKM johtoryhmän jäsen, kohde- ja kokoelmapalveluyksikköjen päällikköjen esimies. MV:n varautumisryhmän pj. Senaatti PTS-suunnittelu, alueelliset kumppanuudet, sis.budjetti ja palvelusopimukset, työtilat
0295 33 6359
0295 33 6369
Hvitträsk, asiakaspalvelu, opastaminen
0295 33 6323
vankilakokoelman luettelointi ja digitointi
Moilanen, Maiju (Tunnuksen voimassaolo päättynyt)
044 985 3965
0295 33 6027
ulkomuseon perusnäyttelyiden pystytys ja purku, siivous, tekstiilihuolto
050 478 2908
0295 33 6321
Suomen kansallismuseon ja merimuseon sekä Museoviraston kokoelmiin kuuluvien esineiden konservointi, pääpaino vettyneessä materiaalissa. Näyttelyt, lainat ja tutkimukset konservaattorin ominaisuudessa
0295 33 6226
Nykyajan ilmiöiden tallennuksen ja nykydokumentointihankkeiden kehittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen
0295 33 6398
Intendentti vastaa Suomen kansallismuseon numismaattisten kokoelmien hallinnasta ja kartuttamisesta, Suomessa tehdyistä rahalöydöistä sekä osallistuu näyttely-, julkaisu- ja tutkimustoimintaan erityisvastuualueenaan rahat ja rahalöydöt sekä setel
044 271 0457
0295 33 6061
Esinekonservoinnin tehtävät.
Museoalusten valvonta, opastaminen ja asiakaspalvelu.
0295 33 6491
AV- suunnittelu ja tekniikka,valaistus
0295 33 6029
Suomen merimuseon kokoelmien hoitoon ja hallintaan liittyvät tehtävät, esinelogistiikka, ennaltaehkäisevä konservointi, näyttelytoiminta ja kokoelmalainat. Vene- laivakokoelmien näyttelytoimintaan liittyvät tehtävät.
0295 33 6156
Intendentti, Keskusvarasto.
040 487 1737
0295 33 6460
Näyttelyiden rakentaminen. Näyttelyrakenteiden valmistaminen. Näyttelyiden suunnitteluun osallistuminen tarvittaessa. Varasto- ja kokoelmatyöhön osallistuminen niiltä osin, kuin tarvitaan.
0295 33 6942
0295 33 6345
Olavinlinnan tapahtumat ja opastukset
0295 33 6343
Kansallismuseon esinekokoelmien siirtojen koordinointi Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle.
Museoalusten (Tarmo ja Kemi) avoinnapito ja opastus.
050 301 5782
Asiakastilaisuuksien ja näyttelyiden av-tuki. Siviilipalvelusmies.
050 479 7214
0295 33 6014
ulkomuseon rahaliikenne, tilitykset, asiakaspalvelu, toimistotyöt
Langinkoski
0295 33 6236
Ulkomuseon vahtimestarin tehtävät
0295 33 6028
Seurasaari, Tamminiemi, asiakaspalvelu, opasvaraukset, Kieku-työvuorosuunnittelu
0295 33 6469
0295 33 6492
museolaiva, museovene, kokoelma, veneenrakennus, puuveneet, veneet, laivat
0295 33 6210
Asiakastilaisuuksien av-tuki, näyttelyiden av-tuki ja -konsultointi.
0295 33 6418
Kokoelma-asiakkaat, esinekokoelmien käsittely ja hoito Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa
Olavinlinnan asiakaspalvelu
0295 33 6192
Keskusvaraston ja KoKen varastointiin, turvallisuuteen ja logistiikkaan liittyvät tehtävät. Työsuojeluvaravaltuutettu
Museomestarin tehtävät Keskusvarastolla.
0295 33 6502
Kokoelmakeskuspalvelut -yksikön toiminnan johtaminen.
Asiakaspalvelu, näyttelynvalvonta ja lipunmyynti.
0295 33 6503
050 505 1597
0295 33 6035
Kansatieteelliset kokoelmat, musiikkikokoelma, KAM-kuvailuyhteistyö ja metatieto, digitaalisuus, digitointiprojektit
Louhisaaren avoinnapitotehtävät
Asiakaspalvelu Museokaupassa, lipunmyynnissä ja näyttelyissä.
Näyttelyjen valvonta, asiakaspalvelu sekä opastaminen.
0295 33 6493
Näyttelyiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, museoveneet
0295 33 6468
Kansallismuseon vahtimestari, posti,, kuljetukset,asiakastilaisuudet.
0295 33 6373
0295 33 6380
044 930 6162
Asiakaspalvelu ja näyttelyiden valvonta.
0295 33 6038
Auttaa näyttelyiden pystytyksessä ja purussa, pakkauksissa,kuvien siirtämisessä museumplussaan ja muut Näyttelyt-yksikön tehtävät.
050 462 4120
Kansallismuseon opastusvarausten ja asiakaspalautteiden koordinointi ja tilastointi, nettilippukauppa, näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu
050 535 6138
0295 33 6295
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu sekä opastus.
Langinkoski
Olavinlinnan asiakaspalvelu, korkeakouluharjoittelija
0295 33 6147
Kansallismuseon pääkaupunkiseudun museokohteiden tapahtumat
0295 33 6250
Museokauppa,lipunmyynti ja näyttelyvalvonta
Museolaivojen kausihuollot ja kunnostus, näyttelyt sekä muut museomestarin työtehtävät.
0295 33 6299
Kokoelmin siirtoprojektiin osallistuminen tutkijana
Museoalusten avoinnapito ja opastus.
0295 33 6482
Asiakaspalvelu Kansallismuseon museokaupassa
Näyttelyiden valvonta ja asiakaspalvelu. Siviilipalvelusmies.
Asiakaspalvelu, näyttelynvalvonta ja lipunmyynti.
0295 33 6399
Kansatieteelliset esinekokoelmat
0295 33 6394
Kokoelmat ja tutkimus -yksikön toiminnan johtaminen, yksikön päällikkö.
0295 33 6374
Seurasaaren ulkomuseo, Hvitträsk, Tamminiemi, esimies, kohdepalvelut, museoiden avoinnapito, museoiden kävijäpalvelut
0295 33 6298
Konservaattori, tekstiilikokoelmat
Näyttelyjen valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6494
Suomen merimuseon näyttelyt
050 477 6557
0295 33 6303
Konservaattorin tehtävät, etenkin paperipohjaiset esineet ja taideteokset
0295 33 6365
Opastus ja museon avoinnapitotehtävät
0295 33 6176
numismaattisten kokoelmien digitointi ja luettelointi
0295 33 6417
Kokoelmien esilleotto ja käsittely tutkimus-, lainaus- ja näyttelykäyttöön. Kokoelmien muuton valmistelu.
0295 33 6254
Kansallismuseon uudistuminen ja laajentuminen: Uusi Kansallinen -toimintamalli, kumppanuudet ja verkostot.
0295 33 6360
Hämeen linnan ja Vankilan yleisötyö ja tapahtumat.
Museoalusten opastukset, valvonta ja asiakaspalvelu.
0295 33 6432
Etnografiset kokoelmat (VK), Aasia, arktinen alue, näyttelyt, tutkimus, Kulttuurien museon tiedotus- ja opetusasioiden yhteyshenkilö
0295 33 6476
Kansallismuseon museomestari, näyttelyiden tekeminen, rakentaminen, yleisötapahtumien järjestely,esineliikenne.
050 528 8892
0295 33 6270
Kansallismuseon ja Kansallismuseon pääkaupunkiseudun museokohteiden yleisötyön suunnittelu ja toteutus. Pedagogiset projektit. Yleisötyön kehittäminen.
0295 33 6163
Konservaattorin tehtävät, erityisesti tekstiilikonservointi
0295 33 6341
0295 33 6072
Tapahtumatuotanto ja videokuvaus
0469233642
0295 33 6239
Kokoelmien siirto -projektissa esinelogistiikkaan liittyvät tehtävät ja tekniset ratkaisut sekä muut kohteeseen kuuluvat museomestarin tehtävät.
Museoalusten avoinnapito ja opastus.
Näyttelyiden valvonta ja asiakaspalvelu. Siviilipalvelusmies.
Tulostus ja sähköposti
0295 33 6112
Avoinnapito, asiakaspalvelu, avustavat kokoelmatyöt, näyttelyvalvonta